Odvirování

Co se mi může přihodit, když chytím vir?

 • Přestane fungovat Váš počítač
 • Váš počítač bude rozesílat vir na jiné počítače
 • Váš počítač se zpomalí
 • Prohlížení webových stránek se také zpomalý
 • Může dojít k poškození hardware ve Vašem počítači

Jaké viry odstraňujeme nejčastěji?

 • Toolbar SearchSuite
 • Worm / AutoRun
 • Trojský kůň Generic
 • Vir Policie ČR
 • Adware Generic

Jak vyřešit zavirování mého PC?

 • Při nákaze počítačovým virem lze postupovat několika způsoby.e
 • Tím prvním je kompletní reinstalace počítače se 100% zárukou odstranění virů. Pokud však lze virus kompletně odstranit použitím některého z antivirových nástrojů, přistoupí se k odvirování počítače.

Použití kvalitního antivirového programu je dnes základem bezpečné práce na počítači. Použití PC bez této základní ochrany znamená téměř jistou ztrátu dat, popřípadě ztrátu kontroly nad systémem. Přesto se bohužel dnes a denně setkáváme s napadenými počítači. Občas je to způsobeno neznalostí, někdy nedbalostí a občas selže i ten nejlepší antivirový program.

Odvirování počítače (notebooku) a následná záchrana dat je možná:

 • Jestliže váš PC (notebook) zcela nenastartuje, nepokoušejte se jej neustále zapínat v naději, že se snad stane zázrak – zázrak se nestane a svými pokusy můžete zapříčinit úplnou ztrátu Vašich cenných dat.
 • Pokud Váš systém výrazně zpomalí nebo začne vypisovat výstražné hlášky, nečekejte až úplně ztratíte kontrolu nad svým systémem. Odvirování PC a následná obnova dat, by již nemusela být úplně úspěšná.
 • Při všech výše uvedených příznacích vypněte napájení a kontaktujte nás.