Záchrana dat

Jak může dojít ke ztrátě dat?

 • Data si nechtěně smažeme nebo přepíšeme z nedostatku pozornosti nebo z nevědomosti.
 • Data nám někdo smaže či přepíše.
 • Havárie datového nosiče – nejčastěji pevného disku nebo USB datového zařízení.
 • Ztráta či krádež datového nosiče nebo celého notebooku.
 • Škodlivá činnost počítačového viru.
 • Neplánovaná činnost programu nebo operačního systému (automatické vysypání koše…).

Jak se chovat při ztrátě dat?

 • Při smazání důležitých souborů okamžitě přestaňte na počítači (disku) pracovat a ihned zařízení vypněte.
 • Vypnutí proveďte nestandardně vytažením napájecího kabelu z PC, nebo odpojením zdroje z notebooku a vytáhnutím baterie.
 • Nevypínejte ani neuspávejte počítač (notebook) standardním způsobem. Mohlo by dojít k uložení jiné práce a přepsání smazaných souborů.
 • Nepokoušejte se obnovit disk Scan diskem (kontrola chyb), defragmentací, ani žádným jiným softwarem. Nepokoušejte se obnovit nebo instalovat operační systém.
 • Nesnažte se o mechanické opravy disku.